Yhdistys

Inno Ry

Y-tunnus 3273964-3

inno.ukraine@gmail.com

Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 02.09.2022 10:25:47

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Inno Ry ja sen kotipaikka on Turku.
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea lemmikkiperheiden (pieneläinten) ja lemmikkien (kodittomat lemmikit mukaan lukien) hyvinvointia, terveyttä ja asemaa Suomessa.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää jäsenilleen opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia, huolehtii osaltaan koira- ja kissaharrastustoiminnasta järjestämällä match
  show-kilpailuja, toimii yhdessä muiden lemmikkiharrastajien ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin lemmikkieläinyhdistyksiin, auttaa vähävaraisten perheiden ja
  kodittomien lemmikkien eläinlääkärin tutkimus-, hoito- ja lääkityskuluissa, tarjoaa kuljetusapua ja tilapäismajoitusta vähävaraisille ja kodittomille lemmikeille sekä lemmikkiperheille.
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä ja arpajaisia sekä myyntitapahtumia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 3. Jäsenet
  -Varsinainen jäsen: yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, periaatteet ja säännöt. Jäsenen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
  Jäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa, jonka lisäksi hän on oikeutettu tuomaan haluamansa asian vuosikokouksen käsittelyyn.
  Varsinainen jäsen on velvoitettu maksamaan vuotuisen, vuosittain hallituksen vahvistaman, jäsenmaksun yhdistykselle.
  -Kunniajäsen: Kunniajäsenen kutsuu ja nimittää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen vuosimaksusta. Kunniajäsenellä on äänioikeus vuosikokouksessa, jonka lisäksi hän saa kunniakirjan yhdistyksen eteen, tukemiseksi ja yhteistyössä tekemästään toiminnasta.
  -Perhejäsen: Perhejäseneksi voi liittyä jokaisen varsinaisen jäsenen kanssa yhteistaloudessa asuva henkilö. Perhejäsen on oikeutettu saamaan -15% vuotuisen alennuksen Inno Ry:n hallituksen
  vahvistamasta vuosittaisesta maksusta. Mikäli perheenjäsen on alle 18-vuotias, on hän kokonaan vapautettu maksusta. Kaikilla yli 15-vuotiailla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen vuosikokouksessa.
 4. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus vuosittain. Jäsenmaksu tarkistetaan ja sitä tarvittaessa korotetaan.
 5. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on 3 vuotta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet siitä on läsnä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos äänestäminen koskee hallituksen luottamusta puheenjohtajaan, äänten mennessä tasan, keskustellaan ja pidetään uusi äänestys. Hallitus voi kokoontua myös tietoverkossa pikaviestimien välityksellä tai sähköpostitse.
 6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen yksin.
 7. Tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 8. Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. Yhdistyksen vuosikokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
 9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, puhelimitse tai sähköpostitse.
 10. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
  sen varat samaan tarkoitukseen.